Recursos a les entitats

Per a les entitats

Aquest espai està destinat a la consulta per part de les entitats dels diferents recursos que l’administració local o altres organismes posen al seu abast, sempre amb la voluntat de facilitar la tasca de les associacions i d’ajudar a que es consolidin.

Tipus de recurs