Associació

Logo Entitat

Associació de Donants de Sang del Baix Llobregat

Codi: 196

NIF: G62908959

Adreça: Seu: Edifici Federació Obrera, C/Jacint Verdaguer, 48, Molins de Rei

Codi postal: President:

Ciutat: C/Església, 100, Àt. 2n, Castelldefels

Persona de contacte: Antoni Garcia i Herranz

Email: antonigarher2009@hotmail.com

URL de la pàgina web: http://Donants.EntitatsCastelldefels.cat

Any de fundació: 2001

Nombre de membres: 14000

Últim cens: 2008