Associació

AMPA Institut Mediterrània

Associació de Mares i Pares de l'Institut Mediterrània de Castelldefels. Núm. registre DG Dret i Entitats Jurídiques: 18936-J/1

Codi: 250

NIF: G61172839

Adreça: carretera de la Sentiu, 2

Codi postal: 08860

Ciutat: Castelldefels

Email: ampa.ies.mediterrania@gmail.com