No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

Darwin, avui

Conferència: Darwin, avui

Conferenciant: Sra. Sònia Martín Marsà, llicenciada en Ciències Físiques i doctora en Filosofia de la Ciència.

7 de maig de 2013

La conferència va començar analitzant quin és el lloc que ocupa la proposta darwiniana en l’actualitat i recordant la important aportació del naturalista britànic a l’estudi del món biològic. Entre les seves tesis evolucionistes, emmarcades totes elles dins del paradigma gradualista, trobem la defensa de l’origen comú de les espècies, així com el descobriment d’un mecanisme capaç d’explicar els canvis adaptatius: la selecció natural.
Excavant en les seves fonts, topem amb una gran diversitat de personatges que contribueixen directament o indirectament en la gestació de les seves idees. Entre ells destaquen el filòsof i teòleg William Paley, el geòleg Charles Lyell, l’economista Thomas Robert Malthus i el biòleg Jean-Baptiste Lamarck, una sèrie de científics i pensadors provinents d’àmbits ben diferents que posen de relleu la riquesa de la teoria darwiniana.
Malgrat la seva inqüestionable aportació, existeixen també algunes llacunes, alguns interrogants als quals Darwin no aconsegueix donar una explicació satisfactòria: com es produeix la diversitat observada a la natura? com s’hereten determinades característiques adaptatives? L’encarregada de respondre ambdues qüestions serà la genètica, una disciplina que en fusionar-se amb l’evolucionisme donarà lloc al neodarwinisme, corrent que avui en dia disposa d’exponents de la talla de Richard Dawkins.
Ara bé, tenint en compte els imparables avenços científics pel que fa al coneixement del genoma, cal que el neodarwinisme es replantegi el seu rol en un futur no gaire llunyà i assumeixi la necessitat d’incloure en les seves tesis algunes nocions relacionades amb la nova ciència epigenètica. Tot sembla indicar que ha arribat el moment d’una nova síntesi, una síntesi que superi els diferents tipus de reduccionisme i aposti per un plantejament transdisciplinar.
El corresponent torn de preguntes va servir per completar algunes de les idees exposades.

Text: Joan Torné Ahicart
Foto: Jaume Tous Canuda