No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

Les dones a l’edat mitjana”

Conferència: “Les dones a l’edat mitjana”
Conferenciant: Mireia Comas Via

13 de  març de 2013

La conferenciant va explicar les fonts, tant les documentals com les iconogràfiques, que ens permeten conèixer les presències de les dones a la Catalunya medieval, escoltar les veus de les dones del passat, molt sovint silenciades per la cultura dominant, i saber què deien i què pensaven.

Si ens situem cap al segle IX, sobta la presència de gran quantitat de dones que apareixen a la documentació a partir d’aquest moment. Les bases d’aquesta gran presència de dones es troben en la llei, dels segles IX al XII, que preveu: el repartiment equitatiu de les terres entre fills i filles; el dot marital, o dècima, pel qual la desena part dels béns del marit són de la seva muller; l’usdefruit vitalici de la vídua i, a més, condemna la violència contra les dones.
Lentament, a partir del segle XII, es produeixen una sèrie de canvis en la societat medieval, que afecten de ple a la condició de la dona: la feudalització de la família, la recuperació del dret romà, l’antifeminisme naixent entre la cultura masculina dominant que impulsa l’Església i el nou context que es basteix des de la pròspera societat urbana. Tots aquests elements crearan un ambient negatiu per a les dones, que es traduirà en una pèrdua de valoració social i de drets. Tot i aquesta situació tan descoratjadora, no podem obviar que hi va haver dones que escaparen del model que imposava la cultura masculina dominant.
El paper que han tingut les dones, al llarg de la història, com a protagonistes de les relacions humanes, va més allà de les relacions de poder. Les dones han estat les dipositàries i transmissores d’una altra cultura que es refereix a la procreació, la salut, l’alimentació, l’amor.
Com sempre amb el torn de preguntes va acabar aquesta enriquidora conferència.
Text: Joan Torné Ahicart