No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

Smarts cities

Conferència:  “Ciutats intel•ligents  (Smarts Cities)”

Conferènciant: Sr/a Dolors Royo i Carles Gómez, EIT i A de UPC – Castelldefels
26 de febrer de 2013

En els darrers temps, s’ha estat produint un creixement continuat del percentatge de població que es concentra a les ciutats. S’estima que l’any 2012, prop d’un 75% dels europeus ja vivíem en entorns urbans, i l’ONU estima que per al 2050 hi haurà aquest mateix percentatge de població urbana mundial. En aquestes condicions, es fa imprescindible vetllar per la sostenibilitat d’aquesta situació, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista mediambiental, ja que les ciutats són fonts importants de consum de recursos i de generació de contaminació. Amb tot, actualment es disposa de coneixements i tecnologia que poden permetre actuar amb l’objectiu d’assolir la sostenibilitat desitjada. L’aplicació d’aquestes tècniques pot convertir la ciutat en ciutat intel•ligent, o bé, com es coneix en anglès, en smart city.
Podem considerar que una ciutat intel•ligent és una ciutat dotada de mecanismes intel•ligents, a fi d’aconseguir un ús eficient dels recursos i proporcionar benestar per als ciutadans. La ciutat intel•ligent engloba diversos àmbits, que inclouen l’administració, l’urbanisme, la mobilitat, la generació d’energia, i serveis com el subministrament d’aigua, gas o electricitat, o bé l’educació i la sanitat. En tots els àmbits esmentats, existeix un component clau, que és l’ús de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC), que proporciona la intel•ligència necessària.
Davant dels beneficis que pot representar la ciutat intel•ligent, s’han endegat moltes iniciatives tant en els municipis com en la Comissió Europea. En l’àmbit més proper, es disposa d’experiències en municipis com Sant Vicenç dels Horts (on es va fer un dels projectes pioners en l’àmbit, iniciat fa cinc anys) o a la mateixa ciutat de Barcelona. A Castelldefels també s’estan duent iniciatives per dotar la ciutat d’intel•ligència, aplicada a sistemes de telelectura de la xarxa de distribució de l’aigua, al reg d’alguns parcs, o al control del consum elèctric de l’enllumenat urbà.
Ens trobem en una fase inicial del desplegament de les iniciatives de ciutat intel•ligent, però és probable que dins de pocs anys, aquestes tecnologies ens envoltin per tot arreu i les assumim com a part natural de la nostra vida, de la manera com ara ja ho fan Internet i els telèfons mòbils.
Amb el torn de preguntes va finalitzar aquesta conferència que parla d’un futur que ja no és tan llunyà.
Text: Joan Torné Ahicart