No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

“Etica i medicina”

Conferència: “Ètica i medicina. Què és la bioètica? Que li aporta als ciutadans la deontologia mèdica?”
29 de gener de 2013
Ramon Morera i Castell, metge de família

El conferenciant va començar explicant l’enorme responsabilitat social dels professionals que han tingut i tenen la tasca de fer-se càrrec de la salut de la seva comunitat.
Hipòcrates, a través del seus escrits, va constituir el fonament de tota l’ètica mèdica a través dels segles. És per això que han arribat fins als nostres dies els famosos preceptes del “Jurament Hipocràtic”, i no va ser fins a la dècada dels 60, que es va buscar un consens sobre normes ètiques per aplicar als nous problemes mèdics.
Entenem l’ètica com a judici analític i raonat que intenta explicar PER QUÈ un comportament està bé o no, és correcte o incorrecte… i explica les RAONS que fonamenten un judici moral.
Els quatre principis bàsics de l’ètica són:
No maleficència
Beneficència
Autonomia
Justícia

Aquests principis són acceptats universalment i són els que ens permeten buscar el raonament per analitzar els dilemes ètics.
No va ser fins a l’any 1971 quan en un article de Rensselaer Van Potter es va utilitzar per primera vegada el terme Bioètica, en un llibre titulat “Bioethics: Bridge to the Future”. Entenem per bioètica l’ètica aplicada a les ciències de la salut. La deontologia està basada en la bioètica i són els deures i les normes ètiques d’una professió, que són establerts pel mateix col•lectiu de professionals i que són d’obligat compliment. La deontologia va evolucionant i intenta recollir, en tot moment, la realitat social.
El conferenciant va desenvolupar la seva xerrada de forma molt entenedora pel nombrós públic assistent.
Text: Joan Torné Ahicart
Foto: Jaume Tous Canuda