No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

El món de les biblioteques

Aula d’Extensió Universitària Sènior UPC Castelldefels
Conferència 29 de novembre de 2011. “EL MÓN DE LES BIBLIOTEQUES”
Marta Granel, Biblioteca Ramon Fernández Jurado i Consol Garcia, Biblioteca del Campus de la UPC Castelldefels.
La primera part de la conferència la va fer la Marta que va definir la biblioteca pública com un centre local d’informació que facilita tot tipus de coneixement i informació als seus usuaris. Els seus serveis es fonamenten en la igualtat d’accés per a tothom, sense tenir en compte l’edat, la raça, el sexe, la religió, la nacionalitat o la classe social.
A Catalunya les biblioteques s’inicien a principis del segle XX de la mà de la Mancomunitat amb un model de biblioteca innovador, on la biblioteca de Catalunya era la capçalera i les biblioteques populars dels municipis, les filials. A l’any 1922 comença la dictadura de Primo de Rivera, desapareix la Mancomunitat i es fracciona la unitat de servei bibliotecari.
Amb la 2a República de l’any 1931 s’uneixen les 4 províncies i es reunifiquen totes les biblioteques en una sola xarxa, afavorint el creixement de programes i eines socials i culturals. Amb la guerra civil no s’atura l’activitat bibliotecària i fins i tot va funcionar una biblioteca ambulant que portava tota mena de llibres al front de guerra. Al finalitzar la guerra desapareix el Govern català i s’inicia un llarg procés de repressió, es trenca la Xarxa i s’originen profunds canvis en les prioritats, l’estil, la llengua, la cultura i la forma de vida i en conseqüència el desenvolupament bibliotecari.
Actualment hi ha un nou concepte: l’idea de la biblioteca com a espai exclusiu d’estudiants o magatzem de tota mena de llibres, ha canviat i la biblioteca ha d’estar oberta a tothom, amb el suport tecnològics que facilitin la democratització i la difusió de la informació, la transmissió dels coneixements, la formació acadèmica, l’educació permanent, l’autoformació i el lleure.
Actualment hi ha a Catalunya 211 biblioteques i 9 bibliobusos.
La biblioteca pública de Castelldefels que rep més de 120.000 visites a l’any i el nou edifici s’inaugurarà, en principi, el 23 d’abril de 2012. La biblioteca és un centre cultural de préstec, on s’ofereixen cursos per totes les edats, on tenen catalogats més de 100.000 documents perfectament identificats segons uns criteris iguals per les 211 biblioteques públiques catalanes.

A continuació la Consol ens va explicar el funcionament de la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat que funciona des de fa 5 anys.
És una de les biblioteques més grans i noves de la UPC i dona servei no només a la comunitat universitària del Campus del Baix Llobregat, formada per estudiants d’Aeronàutica, Telecomunicacions i Agricultura, sinó també al centres de recerca instal.lats al Parc Mediterrani de la Tecnologia. La voluntat de la universitat d’integrar-se en el territori, fa que la Biblioteca doni la benvinguda als habitats de Castelldefels i que aquest puguin fer ús de les seves instal.lacions
Els serveis que ofereix la Biblioteca estan orientats a facilitat l’aprenentatge i a ajudar a desenvolupar tasques de recerca. Així podem parlar de servei de préstec (llibres, revistes, material audiovisual, ordinadors portàtils, llibres electrònics…), servei de factoria (orientat al professorat per tal de donar suport a
l’aprenentatge en entorns virtuals), servei de recerca bibliogràfica, servei d’obtenció de documents, etc…
Les col.leccions de la Biblioteca estan especialitzats en els estudis i les àrees del coneixement pròpies de campus però, a més a més, disposa d’un fons molt ric i antic en agricultura. També disposa de col.leccions no politècniques com llibre de ciència, tecnologia , societat, història de l’avió, humanisme…
En resum podem dir que les dues biblioteques són complementaries i omplen un espai de formació molt important per tota la població.
Com sempre amb el torn de preguntes es va donar per finalitzada aquesta conferència.