Twitter per a entitats sense ànim de lucre

Twitter per a entitats sense ànim de lucre

Imatge de complement

Aquesta eina web és utilitzada arreu del món per persones, empreses, institucions i entitats, amb una finalitat clau: comunicar. Experts en màrqueting n’anomenen comunicació 2.0, ja que aquí la comunicació deixa de ser en una sola direcció sinó que es converteix en un procés múltiple i complex, com una xarxa