No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

La seguretat ciutadana avui, a Castelldefels

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA Sènior UPC Castelldefels

Conferència: La seguretat ciutadana avui, a Castelldefels
Conferenciants:: Domingo López Parra sotsinspector Cap Policia Local Castelldefels i Jordi Benitez, sotsinspector dels Mossos d’Esquadra a Castelldefels.
10 de maig de 2011

La conferència es va dividir en dues parts:

En la primera el conferenciant Domingo López va exposar el paper important que juga la prevenció, explicant el concepte, tipus i paper en la planificació de les tasques policials.

Un sistema eficaç d’organització de la política criminal d’un país ha de contemplar un marc teòric de referència. L’exposició va ordenar la reflexió en torn a la definició del concepte de delicte i les seves connotacions epistemològiques. Seguidament es van exposar taxonòmicament els tipus de prevenció existents , les seves característiques, com i a qui s’orienten i com la policia incideix en la planificació de serveis transformant els aspectes teòrics en solucions pràctiques.

A continuació es va dedicar a explicar els mecanismes mentals en al construcció dels prejudicis ( racisme, xenofòbia i etnocentrisme)

Primerament es van definir els conceptes de racisme, xenofòbia i etnocentrisme. Seguidament es van citar els mecanismes o processos mentals pels quals les persones podem arribar al convenciment absolut de certes associacions de idees absolutament il.lusòries però que evidenciem com a reals. Des de les correlacions il?lusòries, passant per l’atenció selectiva i les fal.làcies de fals dilema, com s’arriba a la situació de boc expiatori pels quals persones innocents paguen els errors comesos per d’altres individus, com ara, a tall d’exemple, les minories ètniques culpades per grups majoritaris de la mateixa societat de molts dels problemes socials sense que es considerin les causes reals.

Tot seguit el conferenciant Jordi Benítez ens va donar una idea de l’estructura de la Comissaria de Districte de Castelldefels i, en definitiva de la majoria de Comissaries del Cos de Mossos d’Esquadra, fent un petit apunt sobre les unitats que la integren (escamots de reacció, de proximitat, Oficina de Relacions amb la comunitat, Oficina d’Atenció al Ciutadà, Grup d’Atenció a la Víctima i els comandaments) i la seva dependència de l’ABP (Àrea Bàsica Policial) de Gavà, on s’integra la Unitat d’Investigació i el Grup de Policia Científica, entre d’altres.

Posteriorment i, enllaçant amb el contingut de la xerrada del Sotsinspector Domingo López, es va comentar l’estudi i l’anàlisi que es realitza dels fets succeïts al municipi per tal de planificar, conjuntament amb Policia Local de Castelldefels, els serveis de prevenció.

La coordinació, col.laboració i cooperació amb la Policia Local de Castelldefels, és un puntal imprescindible per a la seguretat del municipi, doncs només sumant esforços i recursos es pot prevenir i reaccionar correctament a la realitat delinqüencial que ens afecta.
Aquesta coordinació es duu a terme de diverses formes, ja sigui en la realització de reunions periòdiques, en la tramesa d’informació mitjançant el correu electrònic o be les trucades telefòniques que contínuament es realitzen, no només a nivell de comandaments superiors, si no també a nivell de comandaments operatius en tots els torns de treball.

L’aportació i comunicació d’altres entitats i organismes, com l’Ajuntament, associacions de veïns, de pares i mares d’alumnes, de comerciants, etc., així com la de particulars, també és important per tal de copsar la realitat que viuen els ciutadans i els seus neguits.

Un interessant torn de preguntes va acabar amb aquesta conferència sobre la seguretat a Castelldefels.