No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

El testament

“El Testament” per José Victor Lanzarote.
S’inicia la conferència amb una petita introducció en la qual informa que tot i que el testament se li dóna un caràcter lúgrube i avorrit cada dia atreu més a tot tipus de persones.
Tres motius, un cada dia hi ha més propietaris, segon per la inestabilitat familiar, divorcis, separacions i altres tipus de relacions com parelles de fet i finalment el baix cost, menys de quaranta euros.
A continuació ens fa una breu història del testament i les classes que hi ha d’aquest.
El segueix una exposició dels qui tenen capacitat de testar, que són els majors de 14 anys i amb capacitat mental.
Ens detalla les clàusules del testament. La Patrimonial, que a Catalunya (excepte Tortosa) exigeix la institució d’hereu que pot ser persona física o jurídica, no animals.
Va parlar de la llegítima que és 1 / 4 part dels béns de l’herència, del desheretament amb la qual es pot privar els hereus fins i tot de la legítima, i les seves causes (Delictes, maltractaments, absència continuada de relació familiar).
En el testament habitual s’institueixen com a hereus els esposos recíprocament o usufructuaris.
Com epíleg exposa que no només s’ha de fer testament sinó que ja que acceptar l’herència, pagar els impostos i inscriure els béns immobles en el registre de la propietat. L’impost de successions està subjecte a importants deduccions per la Generalitat. L’impost municipal de Plusvàlua segueix vigent i és el més costós.
Com a conclusions assenyala que:
Cal preparar-se per situacions de malaltia terminal o incapacitat mental, atorgant poders, nomenant tutors i fent testament.
El fer testament ens evita molts dels inconvenients que originen l’absència d’aquest.
En fer-ho s’han d’examinar les diferents circumstàncies familiars (parella, matrimoni, separacions, relació amb els fills etc.) per atorgar-lo de la forma més covenient.
En el testament l’únic límit legal és la legitima sense perjudici que és possible la desheretament.

A partir d’aquí segueix una llarga llista de preguntes totes elles molt interessants.