No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

L’historia de la radio

LA RÀDIO COM A EINA PER A LA DIVULGACIÓ CIENTÍFICA (1923-36)
Conferència 15 de març de 2011. Jordi Notó, periodista

La història de la ràdio comença a principis dels anys 1920 amb les ràdios de galena, que són unipersonals i per tant un fort inconvenient. El aparells de ràdio ja permeten audicions en família i aquest és el primer canvi important. Un altre punt a considerar són els horaris ja que no són emissions de tot el dia sinó més aviat era horari de “botiga”
En el moment del naixement de la ràdio, es van viure breus períodes que van tenir una preocupació especial per a convertir el nou mitja en un element de divulgació cultural. Com en tot esclat d’una novetat es varen atribuir al nou invent unes possibilitats il.limitades. Molts pensadors de la època consideraren les emissions d’espais culturals com la eina per acabar amb la incultura i el analfabetisme regnant. El decret governamental de l’any 1924 explicant els continguts de les emissions radiofòniques va dirigir en aquest sentit. Però hem de tenir en compte que aquest desig vol anar dirigit a una població que més del 50% era analfabeta.
La realitat seria una altre i el col.lectiu d’oients inicial, molts d’ells amb coneixements de física o amb una gran inquietud per la recerca va anar-se transformant en una massa molt més interessada per l’entreteniment.
Un altre consideració que hem de fer dels primers temps de la ràdio, a més a més, del seu contingut cultural és el fet de retransmetre obres de teatre i concerts de música des del mateix estudi radiofònic
El potencial transformador de la ràdio no seria utilitzat per ampliar coneixements, sinò que en canvi les classes dirigents de l’època van descobrir el potencial propagandístic i manipulador que caracteritzà als mitjans de comunicació de masses del segle XX que d’una forma o altre estaven sota la tutela del poder econòmic o polític.
La conferència va anar acompanyada amb la projecció de nombroses diapositives que la fan fer encara més interessant.
Com sempre el torn de preguntes va acabar amb aquesta documentada xerrada.

Joan Torné Ahicart
Aula d’Extensió Universitària Sènior UPC Castelldefels