No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

Asamblea 2010

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL,2011
Es convoca a tots els sòcies i socis de L’Aula d’Extensió Universitària Sènior de l’UPC Castelldefels a l’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que se celebrarà el dia 21 de març a les 17.30 a les 18.00 hores a la Sala d’Actes de l’ Escola Politècnica de l’UPC Castelldefels. Amb el següent :
ORDRE DEL DIA
1.-Lectura i aprovació, si s’escau ,del acta del Acta de 22 de març del 2010
2.- Memòria de l’Exercici 2010
2.2 Memòria activitats realitzades
2.3- Memòria econòmica. Aprovació del balanç anual.
3.-Presentació del pla d’actuació per l?exercici 2011
3.1- Activitats previstes
3.2- Pressupost econòmic
4.- Torn obert de preguntes

El Secretari El president

Castelldefels 1 de març 2011