No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

Les mines neolìtiques de Gavá

El conferenciant va començar explicant que una de les principals diferències entre els dos períodes més antics de la prehistòria, que són el paleolític i el neolític, a banda de l’adopció de la producció d’aliments, és el paper més important del proveïment per intercanvis. Aquest fet va tenir dues conseqüències: per un costat l’aparició de centres dedicats a la producció de béns per a l’intercanvi i per l’altre la de places receptores i redistribuïdores d’aquest tipus de béns. Les mines neolítiques de cal.laïta o variscita de Gavà en són un dels millors exemples de totes dues coses.

La cal.laïta o variscita és un mineral de color verd, utilitzat durant el període neolític a diferents regions d’Europa occidental, tant en el seu vessant atlàntic com mediterrani, per elaborar objectes d’ornamentació corporal (peces de collaret i braçalet amb diferents formes i dimensions). Existeixen proves inequívoques de l’extracció d’aquest mineral a Gavà (Baix Llobregat, Barcelona), on en una àmplia zona constituïda geològicament per pissarra, la roca on es troba la variscita, s’excavà una extensa xarxa subterrània de pous, galeries i cambres. Això tingué lloc aproximadament entre el 4200 i el 3400 a. C., és a dir durant uns 800 anys. En els treballs miners es van utilitzar principalment pics d’una roca anomenada corniana i també cisells d’os. S’ha constatat que persones que durant la seva vida havien treballat a les mines, un cop mortes van ser enterrades en mines convertides en sepulcre.

A Gavà també es van elaborar ornaments de variscita. Així ho demostra la descoberta d’instruments utilitzats per fabricar-los (polidors i perforadors) i la de peces de collaret i braçalet en les que no s’havia finalitzat el seu procés de fabricació o que s’havien trencat durant aquest procés. Ornaments de variscita fets a Gavà es van difondre per una àmplia zona del nord-oest de la Mediterrània occidental. Gavà, però, no només va ser un centre exportador, també va ser una plaça importadora. A Gavà arribaren objectes de sílex, corall vermell, eclogites o obsidiana, a més d’altres primeres matèries com el cinabri. També arribaren idees i tècniques, com les formes, les decoracions i les maneres de fer determinades ceràmiques. Almenys alguns d’aquests elements, materials o immaterials, degueren ser redistribuïts des de Gavà a d’altres regions. Avui podem dir que aquests elements permeten connectar Gavà amb una àmplia zona de la Mediterrània occidental, que abasta almenys el nord d’Itàlia, el sud de França, el llevant de la península Ibérica i grans illes d’aquest mar com l’illa de Sardenya.

Amb el torn de preguntes va acabar aquesta interessant conferència que es va veure complementada amb una enriquidora visita comentada per una documentada guia a les Mines Neolítiques de Gavà un parell de dies després de la xerrada.

Juan Torné Ahicart
Aula Universitària Sènior UPC Castelldefels