No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

La situació dels drets humans al mon

“La situació del drets humans al món”
9 de març de 2010
Alfonso López Borgoñoz, Amnistia Internacional

La conferència parteix del treball en aquest àmbit d’un organisme no governamental, sense ànim de lucre, com és Amnistia Internacional, que l’any que ve complirà els seus primers cinquanta anys de vida.

Amnistia Internacional és un moviment global integrat per persones, la majoria voluntàries, que treballen perquè totes les persones en tot el món gaudeixin dels drets humans proclamats en la Declaració Universal de Drets Humans i en altres normes internacionals. La seva missió consisteix a realitzar tasques d’investigació i acció centrades a impedir i posar fi als abusos greus contra el dret a la integritat física i mental, a la llibertat de consciència i d’expressió, i a no patir discriminació, en el context del seu treball de promoció de tots els drets humans. Les seves senyes d’identitat són imparcialitat i independència. Per això no accepten fons ni subvencions de cap govern estatal, autonòmic ni local en tot el món.

Al llarg de la xerrada es posa l’accent en alguns casos concrets de violacions greus de drets humans en l’actualitat, com el del comerç d’armes sense control, els dels menors soldats o el de la violència contra les dones, que serveixen per recordar a la gent qüestions de vegades poc conegudes o oblidades, així com mitjançant el debat d’aquests temes, tornar adonar-se de la importància que té que tots i totes lluitem per aconseguir que la Declaració Universal de Drets Humans de l’any 1948 mai s’oblidi.

La conferència va acabar amb un interessant torn de preguntes i comentaris per part dels assistents.