No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

Aulas Senior

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA SÈNIOR UPC CASTELLDEFELS

Les aules d’extensió universitària sènior estan formades per persones interessades a rebre una formació continuada en diverses disciplines, un cop ha passat la seva vida laboral més activa. En aquestes aules s’ofereix una ampliació dels seus coneixements mitjançant una sèrie de conferències, molt variades, relacionades amb la ciència i la tecnologia, les arts, l’economia, la filosofia i la història, el medi ambient, la medicina, el dret…

L’Aula d’Extensió Universitària Sènior UPC Castelldefels es constitueix ara amb aquesta finalitat i amb la voluntat que les persones que les integren es relacionin entre elles.

Després de les sessions inicials d’abril a juny de 2009, que presentem en el programa adjunt, a partir del mes d’octubre hi haurà una sessió acadèmica setmanal, que tindrà lloc els dimarts de 18.00 h a 19.30 h. També es tractarà d’organitzar visites culturals a llocs d’especial interès, dins i fora de la nostra ciutat.

La docència serà impartida preferentment per professors de la Universitat Politècnica de Catalunya, així com d’altres universitats i centres d’investigació.

A Castelldefels, l’Aula neix amb l’impuls de l’Ajuntament i de la Universitat Politècnica de Catalunya, i amb la col-laboració de l’Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA) i del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, i amb el suport de diverses associacions de la nostra ciutat, com ara el Casal Rafael Casanova, l’Associació de la Gent Gran, el GREHIC, l’Agrupació Astronòmica de Castelldefels i moltes més.
*************************

Las aulas de extensión universitaria senior están formadas por personas interesadas en recibir una formación continuada en diversas disciplinas, una vez ha pasado ya su vida laboral más activa. En estas aulas se ofrece una ampliación de sus conocimientos mediante una serie de conferencias, muy variadas, relacionadas con la ciencia y la tecnología, las artes, la economía, la filosofía y la historia, el medio ambiente, la medicina, el derecho…
El Aula de Extensión Universitaria Senior UPC Castelldefels se constituye ahora con esta finalidad y con la voluntad de que las personas que las integran se relacionen entre ellas.

Tras las sesiones iniciales de abril a junio de 2009, que presentamos en el programa adjunto, a partir del mes de octubre habrá una sesión académica semanal, que tendrá lugar los martes de 18.00 h a 19.30 h. También se tratará de organizar visitas culturales a lugares de especial interés, dentro y fuera de nuestra ciudad.

La docencia será impartida preferentemente por profesores de la Universidad Politécnica de Catalunya, así como de otras universidades y centros de investigación.

En Castelldefels, el Aula nace con el impulso del Ayuntamiento y de la Universidad Politécnica de Catalunya, y con la colaboración de la Agrupación de Aulas de Formación Permanente para la Tercera Edad de Catalunya (AFOPA) y del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Catalunya, y con el soporte de diversas asociaciones de nuestra ciudad, como por ejemplo el Casal Rafael Casanova, la Asociación de la Gent Gran, el GREHIC, la Agrupación Astronómica de Castelldefels y muchas más.