No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

La Generalitat de Catalunya organitza sessions formatives sobre la nova Llei d’Associacions i Fundacions

La Generalitat de Catalunya organitza sessions formatives sobre la nova Llei d’Associacions i Fundacions

Imatge de complement

El DOGC de data 2 de maig d’enguany va publicar la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que introdueix modificacions en el règim jurídic de les associacions i les fundacions.

Per aquest motiu, la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques ha convocat dues sessions informatives, una per a associacions i l’altra per a fundacions, adreçades a membres dels òrgans de govern d’aquestes entitats i als seus assessors tècnics.

La segona d’aquestes sessions tindrà lloc el dia 3 de juliol, al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, c. Ausiàs March, núm. 40, de Barcelona, i s’iniciarà a les 17.30 h. Les sessions seran presidides per l’Hble. Sra. Montserrat Tura i Camafreita, consellera de Justícia, i hi intervindran com a ponents el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques, senyor Pascual Ortuño Muñoz, i tècnics d’aquesta Direcció General.

És imprescindible confirmar l’assistència mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a l’adreça berta.framis@gencat.cat, amb les següents dades: com a tema, cal consignar el nom de la jornada i al text s’han de fer constar el nom i cognoms, DNI, telèfon i adreça electrònica de la persona interessada i el nom de l’entitat. Les places són limitades. La inscripció es farà per ordre d’arribada de les peticions. L’assistència és gratuïta.